Links

Energistyrelsen 
Link til Energistyrelsens hjemmeside, hvor du blandt andet finder informationer om lovgivningen på energiområdet.

 

Energirådgivning 
Link til fjernvarmeværkernes hjemmeside om sparetips og energibesparende adfærd.

 

Kommunen 
Link til Aabenraa Kommune

 

Aabenraa 
Link til hjemmesiden for Aabenraa by 

 

Dansk Fjernvarme 
Link til Dansk Fjernvarme