Nye priser for 2023 og indfrysningsordning

19. oktober 2022

Aabenraa Fjernvarme kan ikke holde de samme lave varmepriser i 2023 som i 2022.

 

Desværre kan vi ikke holde fast i vores meget lave priser på fjernvarme i det kommende forbrugsår, men heldigvis ser det ud til, at vi i indeværende år kommer ud med et overskud, som kan være med til at lægge en dæmper på stigningen i 2023.

 

Dette skyldes bl.a., at prisstigningerne på brændsel også slået igennem for os, og dels er nogle leveringsaftaler, vi tidligere har indgået, bortfaldet som følge af konkurser mv.

 

Ligeledes stiger vores samlede årlige el udgifter fra ca. 2 mil. til ca. 10 mil.

 

Priserne for 2023:

 

For alle hustyper vil den faste afgift udgøre kr. 12,50 pr. m2 inkl. moms.

Prisen pr. MWh vil stige fra kr. 370,00 til kr. 490,00 inkl. moms og afgifter.

 

Dette betyder, at en forbruger i et standardhus (et dansk standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh) vil stige fra det nuværende lave niveau på kr. 9.072,00 pr. år til kr. 11.244 pr. år inklusive moms og afgifter (24%).

 

En samlet stigning på kr. 181,00 pr. måned.

 

Stigningen kan holdes på dette lave niveau på grund af vores medarbejderes utrættelige indsats for at søge brændsel til vores anlæg, og vi vil med denne pris fortsat ligge i den absolut billigste ende i Danmark, hvor der ellers er set stigninger på op omkring 400%.

 

Vi arbejder hele tiden på at undersøge mulighederne for nye energikilder fra sol - og vindenergi til overskudsvarme, og vi håber derved i fremtiden at kunne stabilisere udgifterne til driften, men alle ændringer tager tid.

 

Medarbejderne hos Aabenraa Fjernvarme arbejder konstant på at optimere energiforbruget, til gavn for alle vores forbrugerne.

 

Aabenraa Fjernvarmes forbrugere vil ikke blive omfattet af regeringens indefrysningsordning, da vores varmepris i 2023 fortsat er meget lav.

 

Venlig hilsen

 

 

Bestyrelsen for Aabenraa Fjernvarme