5 fordele ved fjernvarme

Fordel 1: Billig

Med fjernvarme får du en billig og sikker varme. Vi arbejder med biomasse der består af halm flis til produktionen af varme. Kombinationen af energikilder sikrer dig som forbruger en konkurrencedygtig pris på varmen uanset årstid og markedets svingninger.

Fordel 2: Det er nemt og bekvemt

Hos Aabenraa Fjernvarme tilbyder vi tilslutninger til fjernvarme for enfamiliehuse og erhverv.

Du skal selv at stå for kontakten til lokale håndværkere i forbindelse med konvertering til fjernvarmen. Vi sørger for stikledningen samt gravearbejdet. Resten står du selv for. 

Når man først har fjernvarme installeret i sit hus, er det meget nemt og vedligeholdelsesfrit. Man skal faktisk ikke gøre andet end at glæde sig over den billige og grønne varmeløsning.

Fordel 3: Klimavenlig

Med fjernvarme får du klimavenlig varme fra grønne energikilder som halm og træ-flis.  Fjernvarmen belaster miljøet betragteligt mindre, end hvis hver enkelt husejer fyrede i egen kedel. Der er derfor store miljømæssige fordele ved at skifte til fjernvarme for både huse, lejligheder og erhverv.

Aabenraa Kommune har en vision om at gøre Aabenraa området CO2 neutralt senest i 2030. For at nå det mål er det essentielt at tænke i effektiv energiudnyttelse, og her er fjernvarme en optimal varmekilde, da man får mest mulig varme med mindst muligt CO2-udslip sammenlignet med andre varmekilder som for eksempel olie- og naturgasfyr.

Fordel 4: Aabenraa Fjernvarme er ejet af forbrugerne

Aabenraa Fjernvarme er et andelsselskab, hvor forbrugerne er andelshavere og dermed ejere af selskabet.

Aabenraa Fjernvarme må ikke genere et decideret overskud, hvilket betyder, at vi ikke må tjene penge på at levere fjernvarme til dig og de andre forbrugere. Som forbruger ved Aabenraa Fjernvarme betaler du derfor den reelle pris for den varme, du bruger.

Fordel 5: Du kan ikke høre eller lugte fjernvarmen

Med fjernvarme i huset, bliver din tidligere opvarmning erstattet af en lille, fuldautomatisk fjernvarmeunit på væggen. Herfra strømmer varmen ud til husets radiatorer, gulvvarmeanlæg og varme haner. En fjernvarmeunit er helt lydløs, afgiver hverken lugte eller damp, og er fuldt isoleret.