Aabenraa-Rødekros historie

I 2007 fusioneres Aabenraa Fjernvarme og Rødekro Fjernvarme, og danner tilsammen det nuværende Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.A.

Aabenraa Fjernvarmes direktør Ole Bang fratræder, og Rødekro Fjernvarmes direktør Peter Sørensen fortsætter som direktør, for de nu sammenlagte værker.

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har nu således 26 ansatte og forsyner over 8200 forbrugere. Vores forsyningsområde dækker nu Aabenraa, Rødekro, Styrtom, Stubbæk og Hostrupskov.

 

I oktober 2012 står et nyt flisfyret anlæg klar på Egelund 60 i Aabenraa og både administration og driften flytter derud.

På Egelund består anlægget af to flisfyrede kedler på hver 15 MW, samt en oliekedel på 15 MW. Vores flislager har plads til 10.000 m3 flis, hvilket svarer til 10 - 12 dages fulddrift i vinterperioden.

 

I oktober 2013 stopper samarbejdet med DONG og Enstedværket, og byggeriet af et halmfyret anlæg påbegyndes på Lundsbjerg Industrivej i Stubbæk.

Det nye anlæg er på 3 x 12 MW og det forventes at kunne starte op i september 2014 og være i fuld drift fra november samme år.

Ved fuldlast, vil der være et halmforbrug på ca. 220 tons, hvilket svarer til ca. 20 lastbiler pr. døgn.

Anlægget, der er den første fase af et projekt, der også omhandler geotermisk varme, skal i første omgang, sammen med det flisfyrede anlæg på Egelund, producere varme til erstatning for det nedlukkede Enstedværk. Den geotermiske del at projektet er i evalueringsfasen endnu, hvor der foretages kontrol og sammenfatning af de undersøgelser der er blevet lavet, for at afdække de geotermiske formationer i undergrunden.

Såfremt risikoafdæknnigen er positiv, forventes det at projektet startes op og borearbejdet sættes igang.