Aabenraas historie

Perioden fra 1956 til 1959.

Den 25. juni 1956 blev der afholdt stiftende generalforsamling på daværende Grand Hotel i Aabenraa. Bag initiativet stod direktør Tage Fink, direktør Skifter Andersen, købmand Lorens J. Hansen, farver Jacob Jacobsen, apoteker Poul Faber, isenkræmmer Andreas Petersen og købmand Johan Jessen. Deres hensigt var, at det indre Aabenraa skulle forsynes med fjernvarme.

560625 Avisoverskrift   

Der var 21 personer, som tegnede sig som medlemmer, og de fik stillet i udsigt, at der kunne forventes varme fra begyndelsen af fyringssæsonen 1957.


Den første bestyrelse for Andelsselskabet Aabenraa Fjernvarmecentral kom til at bestå af Tage Fink, Johan Jessen, Andreas Petersen, Jacob Jacobsen og Alfred Paulsen.

Aabenraa Kommune havde på forhånd stillet i udsigt, at den ville garantere for de lån, der lå udenfor den kapital, som andelshaverne skulle indskyde. Som modydelse forlangte kommunen, at andelsselskabet udbygger fjernvarmesystemet i samme omfang som, hvis det havde været et kommunalt foretagende.

Det rådgivende ingeniørfirma Bruun & Sørensen i Århus fik til opgave at udfærdige projekt til etablering af fjernvarmeforsyning i Aabenraa.

Det fremlagte projekt omfattede opførelse af en kedelcentral på Humlehaven til ca. 900.000 kroner, og et ledningsanlæg på ca. 5400 meter i den indre bydel til ca. 1,1 mio. kroner.

På en ekstraordinær generalforsamling den 27. november 1956 var der mødt 54 medlemmer med i alt 67 stemmer. Formanden gennemgik det udarbejdede projekt, og det blev vedtaget med overvældende flertal.

Centralen bliver indviet den 17. september 1957.


Perioden fra 1960 til 1980.

Den 15. december 1960 indvies en spidsbelastningscentral på Lindbjerg. Centralen skal primært dække den nordlige del af byen.

I 1964 har selskabet nået en størrelse, hvor der kræves en daglig leder, Johan Jessen bliver ansat som direktør 01.06.1965. Der er ansat fire varmemestre, og antallet af tilslutninger er på 1120. 

En stor byggeaktivitet i området Kolstrup og Lille Kolstrup bevirker, at bestyrelsen beslutter bygning af en central på Langrode. Den udbydes i licitation blandt andelshaverne, og det var bygmester Viereck, som fik overdraget arbejdet. Centralen er klar til brug i januar 1965.

På generalforsamlingen i 1969 skal der stemmes om, hvorvidt Aabenraa Fjernvarme skal forsyne, den af kommunen planlagte bydel, Høje Kolstrup, med fjernvarme, og om ledningsnettet skal udvides, så det også omfatter Farverhus. Begge forslag godkendes enstemmigt. 

April 1973 godkender en ekstraordinær generalforsamling opførelsen af en spidsbelastningscentral ved Rådmandsløkken. Den er klar til drift i foråret 1974.


I 1974 indleder bestyrelsen forhandlinger med Sønderjyllands Højspændingsværk om levering af varme fra Enstedværket. Samarbejdet mellem Sønderjyllands Højspændingsværk og Aabenraa Fjernvarme havde sin baggrund i den første oliekrise i 1973. Den indtil 1975 eneste mulige opvarmningsform for fjernvarmevandet var med kedler baseret på olie.

Der fremsendes et tilbud fra SH om varmeleverance i marts 1974 med en forventet levering fra medio 1975. 

Den samlede anlægsudgift var budgetteret til 11 millioner kroner, beløbet dækker over rørinstallationer, veksler, pumper, ventiler etc. på Højspændingsværket samt en transmissionsledning fra SH og frem til Humlehaven Central. Projektet kunne balance såfremt olieprisen holder sig over 330 kr. pr. tons. Der blev budgetteret med en oliepris på 440 kr. pr. tons. Bestyrelsen fremlægger projektet for generalforsamlingen den 9. september 1974, og anbefaler projektet gennemførelse - hvilket det også bliver. 

Arbejdet på transmissionsledningen bliver med Bruun & Sørensen som hovedentreprenør, og til jordarbejdet entreres med Sinius Rasmussen og Stenderup Jensen. Ledningen bliver en betonkanal med isobit som isoleringsmateriale, medierørene er DN 250mm. Ledningen indvies 25. oktober 1975.

I 1975 kommer der en permanent central på Høje Kolstrup, den placeres i Skovgårds gamle have, og derfra stammer navnet Skovgårdscentralen.

Perioden fra 1981 til 2000

For denne periode er det især etablering af en præisoleret transmissionsledningen fra Højspændingsværket til Aabenraa og Rødekro, som er skelsættende. Centralerne på Rådmandsløkken og Langrode kobles på, og der placeres en vekslerstation på Gl. Ribevej, som forsyner Sygehuset og Høje Kolstrup. Transmissionsledningen var færdig i 1988 og vekslerstationen var klar i 1989.