Rødekros historie

Perioden fra 1959 til 1987

Den 7. december 1959 afholdes der stiftende generalforsamling for "Rødekro Fjernvarmecentral A.m.b.a." på Gæstgivergaarden i Rødekro. Mødt var 11 stiftere og Rødekro Andelsboligforening der repræsenterede 32 boliger.

Bestyrelsen blev således: 
Formand Bagermester, Carl Aaskov
Næstformand Portør, Paul Christiansen
Kasserer Frugthandler, Jes Møller
Bestyrelsesmedlem Salgsleder, Jes P. Hansen
Bestyrelsesmedlem Installatør, Jørgen Møller

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på Jernbanehotellet i Rødekro den 29. februar 1960. Fremmødt var 19 ud af 30 medlemmer. Her blev det vedtaget at afholde ekstraordinær generalforsamling den 31. Marts 1960 hvor det skulle besluttes om anlægget skulle etableres eller selskabet skulle opløses. Der mødte 30 medlemmer op og anlægget blev vedtaget med 28 stemmer for og 2 imod. Rødekro Fjernvarme var nu en realitet.

Fjernvarmecentralen etableres på Vinkelvej 9 i Rødekro med 2 træfyrede kedler på henholdsvis 60 og 125 m2 hedeflade. Træet leveres af Rødekro Savværk.
De første tilslutninger af boliger til fjernvarmen finder sted i oktober 1960 i Højgade.
I det første regnskabsår 1960/61 er der tilsluttet 86 forbrugere. 

1962 bliver der monteret en oliebrænder på den lille kedel som supplement til træ og i 1963 er der behov for en udvidelse med en tredje kedel på 3 mio. kilocalorier.

I 1966 bliver den lille 60 m2 kedel udskiftet med en kedel på 4 mio. kilocalorier. Herefter er den samlede ydelse på ca. 9 mio. kilocalorier pr. time. 

Leveringen af træ fra Rødekro Savværk ophører i 1974, hvorefter opvarmningen hovedsagelig foregår på olie suppleret med en mindre del varme fra savværket.

Perioden fra 1988 til 2004

Endelig i 1988 bygges der en ny varmecentral på Skånevej samtidig med der etableres en ny hovedledning fra den nye central ad Skånevej, Østergade og ind til Jernbanegade. Nu er Rødekro forbundet til Enstedværket sammen med Aabenraa via en transmissionsledning, der leverer varme fra elproduktionen på Enstedværket. Herefter producerer Rødekro Fjernvarme kun varme på egne oliekedler til spids- og reservelast, hvilket typisk ligger på under 10% af årsforbruget. Der er på dette tidspunkt tilsluttet ca. 750 forbrugere til fjernvarmenettet.

Rødekro Kommune vedtager den 28. april 1989 tilslutningspligt for alle oliefyrede boliger inden for byzonen af Rødekro med en frist for tilslutning senest 1998. I denne periode øges antallet af forbrugere til 1650. 

Den 13. august 2001 underskrives der en samarbejdsaftale mellem Hjordkær Fjernvarme og Rødekro Fjernvarme om etablering af en 4,5 km lang transmissionsledning, der kunne forbinde de to byer således at Hjordkærs biofyret kraftvarmeanlæg kunne udnyttes bedst muligt til fordel for de to byer. Borgmester Tove Larsen tager det første spadestik til ledningen den 29. oktober 2001 og den 27. marts 2002 leveres den første varme fra Hjordkær til Rødekro.
I løbet af vinteren 2002 / 2003 blev centralen på Skånevej udvidet med en ny 10 MW oliekedel for at kunne imødegå behovet for spids- og reservelast der nu havde opnået en størrelse på ca. 14 MW på grund af den øgede tilslutning til nettet.
Forbruger nr. 2.000 blev tilsluttet til nettet den 19. maj 2004.