Hvad koster det?

Naturligt nok interesserer det rigtigt mange, hvad det koster at skifte til fjernvarme. Vi har her nogle rigtigt gode og attraktive kampagnetilbud, se mere nedenfor.

Fjernvarmen rulles ud til de områder, som er omfattet af Udvidelsesplanen, som vist på kortplanen og hvor der kan opnås den nødvendige minimumstilslutning på 45 %.

Efterhånden som arbejdet i de enkelte områder skrider frem, modtager alle boligejere tilbud om at blive tilsluttet. Det er tidsplanens starttidspunkt for det enkelte område, som bestemmer hvornår kampagnetilbuddene starter og slutter. For alle områder gælder kampagnetilbuddene i 12 måneder, fra gravearbejdet starter i det enkelte område.

 

Tilbud 1 
Kampagnetilbud for enfamilieshuse 

Da det er fordelagtigt for udvidelsesplanens, og dermed for kundernes økonomi, at så mange som muligt tilslutter sig hurtigst muligt, får alle boligejere to kampagnetilbud, som gælder det første år efter, at gravearbejdet er påbegyndt i den enkelte boligejers område.

Vores bedste kampagnetilbud er tilbud1 på et Komplet-abonnement. Her kan du skifte til fjernvarme for 7500,00 kr. og betale et abonnement på 175,00 kr. pr. mdr.

Komplet-abonnement
Færdig og klar til brug fjernvarmeinstallation indeholdende:

 • Etablering af stikledning
 • Husindføringsskab
 • Fjernelse af nuværende fyr
 • Etablering af fjernvarmeinstallation med fjernvarmeunit
 • Afkobling fra gasnettet (normalpris kr. 7.017,-) eller fjernelse af eventuel overjordisk olietank
 • Gratis service og vedligeholdelse af fjernvarmeunitten (arbejdsløn, reservedele og kørsel er gratis).
 • Gratis udskiftning af fjernvarmeunitten når denne er udtjent

     Eventuelt nødvendigt el-, maler-, tømrer- og murerarbejde er ikke inkluderet i prisen.

Tilbud 2

Kontant kampagnepris
Færdig og klar til brug fjernvarmeinstallation indeholdende:

 • Etablering af stikledning
 • Husindføringsskab
 • Fjernelse af nuværende fyr
 • Etablering af fjernvarmeinstallation med fjernvarmeunit
 • Afkobling fra gasnettet (normalpris kr. 7.017,-) eller fjernelse af eventuel overjordisk olietank

     Eventuelt nødvendigt el-, maler-, tømrer- og murearbejde er ikke inkluderet i prisen.

     Du står her selv stå for service og vedligeholdelse af din fjernvarmeinstallation.

Normale kontante pris*                                     kr. 51.000,00

Kampagnerabat**                                              kr. 16.000,00

Kontant kampagnepris                                      kr. 35.000,00


*Gældende for et enfamilieshus på max 300 m2 m2 og 20 meter stikledning.

** Ved tilslutning indenfor det første år hvor gravearbejdet er startet i boligens område.

HUSK: Etablering af stikledning kan indberettes som håndværker fradrag (Beløb påført fakturaen)

OBS! Kampagnepriserne er for enfamilieshuse, dvs. ejendomme hvor hver bolig har sit eget fyr.

Flerfamilieshuse kan ikke benytte sig af ovenstående kampagnepriser og bedes i stedet kontakte Aabenraa - Rødekro Fjernvarme for nærmere oplysninger/tilbud.


Se sammenligningen af økonomien for kampagnepriserne nederst på denne side

Prisgaranti

Disse kampagnetilbud garanteres du også, hvis gravearbejdet endnu ikke er startet i dit område og indtil et år efter at gravearbejdet er startet i dit område.
Hvis gravearbejdet ER afsluttet foran dit hus, skal du betale et genopgravningsgebyr på 10.000 kr.
Kampagnetilbuddene til den enkelte boligejer, bortfalder et år efter at gravearbejdet er påbegyndt i den pågældende boligejers område.