10 trin til fjernvarme:

Installation fra A til Z

1.

Du hører fra os, når fjernvarmen nærmer sig. 

Cirka et halvt år inden vi kommer med fjernvarme til dit område, bliver du inviteret til et informationsmøde. Her kan du høre alt om fjernvarme og se tidsplanen for dit kvarter.

Vi sender også et brev med alle de nødvendige oplysninger og tidsfrister. I brevet ligger en leverings aftale, som skal underskrives  inden en bestemt dato, hvis du ønsker at få fjernvarme. 

2.

Vælg fjernvarme efter tilbud 1 eller 2

Næste skridt er at vælge , om du vil have fjernvarmen installeret efter tilbud 1 eller 2 . 

Med tilbud 1 sørger vi for alt det praktiske: Vi etablerer stikledningen ind til dit hus, fjerner dit gamle fyr, opsætter en ny fjernvarmeunit og sørger for at servicere og vedligeholde den fremover. 

 

Med tilbud 2 sørger vi for alt det praktiske: Vi etablerer stikledningen ind til dit hus, fjerner det dit gamle fyr, opsætter en ny fjernvarmeunit. 

Du sørger selv for service og vedligeholdelsen af din fjernvarmeunit.    

3.

Du underskriver en tilbud 1 eller 2 aftale 

Du har besluttet dig for tilbud 1 eller tilbud 2 og sender os en underskrevet leveringsaftale inden fristens udløb. 

Vi bekræfter, at vi har modtaget aftalen og sender dig lidt materiale om det næste der skal ske.   

4.

Vi aftaler , hvor rørene skal løbe 

I god tid inden grave arbejdet går i gang, ringer vi og aftaleret installationsmøde hjemme hos dig. På mødet se vi sammen på, hvor det bedst giver mening at grave stikledningen ned fra vejen og ind til ejendommen - alt efter forholdene på din grund og dit fyrs placering. Vi aftaler også, hvor i huset fjernvarme uniten skal monteres, og hvor de indvendige rør skal løbe. Mødet tager under en time , og vi ender med en underskrevet aftale  om det salmede arbejde - Det vi kalder en installationsaftale. 

5.

Vi graver ude på vejen. 

Noget tid inden grave arbejdet i dit kvarter går i gang, får du et brev med den overordnede tidsplan. Men først når vi endeligt ved, hvor mange der tilslutter sig på de enkelte veje, kan vi lave en præcis tidsplanfor de enkelte veje, som vi sender cirka 2 uger inden gravearbejdet  på din egen vej begynder. Her nedgraver vi allerførst det hoved rør, som skal forsyne husene på vejen med fjernvarme. Skulle det ske at arbejdet bliver forsinket undervejs, holder vi dig opdateret.  

6.

Vi graver på din grund

Når hoved røret er på plads ude i vejen, lægger vi fjernvarmerør (Stikledning) ind til din ejendom. Rørene nedgraves i ca. 50 cm bred rende, føres gennem ydermuren og monteres med ventil på indersiden. Vi dækker renden pænt til igen, lægger fliser på plads og sår nyt græs. 

Gravearbejdet på din grund varer normalt en uges tid. 

7.

Vi åbner fjernvarmen ude i vejen 

Når alle hoved rør og stikledninger i dit område  er på plads, og det hele er testet igennem, åbner vi for det varme vand i systemet. Hele området hænger sammen , så ofte  skal vi først være færdig med nabovejene, før vi er klar til at sende fjernvarmevand ud i systemet. Derfor kan der godt  gå et stykke tid, fra det sker, og vi giver dig under alle omstændigheder besked. 

8.

Vi laver installationen inde i huset

Nu er det tid til sidste trin: Du aftaler et tidspunkt, hvor en fra os godkendt VVS-installatør (se liste) kommer og udskifter  dit nuværende fyr med en fjernvarme unit og slutter huset huset til fjernvarmen udenfor. Arbejdet vare 1-2 dage, hvor du ikke har varme og varmt vand. 

Installatøren afmonterer  først det gamle fyr med tilhørende rør og installationer og kører den hele væk. Så trækker han nye rør fra hovedhanen frem til det rum, hvor fjernvarme uniten skal hænge. Til sidst kobler vi fjernvarmen til de eksisterende rør, som fører ud til husets radiatorer, varme haner og gulvvarme. Anlægget virker med det samme, så VVS-installatøren tænder for varmen i huset og tjekker, at alt kører som det skal.

Samme dag eller dagen efter monterer vi en måler. Måleren bliver fjernaflæst løbende, så du altid kan følge dit forbrug på nette eller mobilen, også vi kan reagere ved uregelmæssigheder.  

9.

Nu har du fjernvarme

Arbejdet er nu afsluttet, og du har nu miljøvenlig varme i alle dine rør og haner. 

Vi har fornøjelsen at byde dig velkommen som kunde hos Aabenraa Fjernvarme

- og kender både en kommune og et klima, der bliver glad for din beslutning. 

HUSK: Etablering af stikledning kan indberettes som håndværker fradrag (Beløb påført fakturaen)

10.

Tilbud 1 og Tilbud 2

Tilbud 1

Der er inkluderet i aftalen , at vi i al fremtid står for den løbende service og reparation, hvis der er  fejl ved fjernvarme uniten eller de tilhørende installationer. Gennem fjernaflæsning af din måler  holder vi hele tiden øje med dit varmeforbrug og afkøling, og er der udsving, kontakter vi dig og aftaler tid for besøg af serviceteknikeren for vores regning. 

Når fjernvarme uniten en skønne dag er udtjent og skal skiftes, er det også uden udgift for dig. Det luner alt sammen

Tilbud 2

Du har selv ansvar for fremtidig service, reparation og nyanskaffelse. 

Ved valg af tilbud 2 skal du selv stå for løbende serviceeftersyn og reperation af fjernvarme uniten og de tilhørende installationer. En løsning kan være at indgå en serviceaftale med det VVS-firma, der har installeret for dig.