Tidsplanen for udvidelse af fjernvarmen i Felsted 

Januar 2021:Projekt forslag indsendes til kommunen. 

Sommer 2021: Godkendelse fra kommunen forventes at foreligge. 

Sommer 2021: Efter Kommunens godkendelse bliver det muligt at lave en bindende tilmelding. 

23. Juni 2021 : Byrådet har godkendt forslaget til udvidelse af fjernvarmen til Felsted, Tumbøl og Sdr. Hostrup  

13. august 2021 : Information og tilbud materiale er udsendt til beboerne i Felsted - Sdr. Hostrup og Tumbøl 

16. september 2021: Informationsbrev til ikke tilmeldte borger er sendt ud. 
                                Indbydelse til Åbent hus den. 2. oktober og 
                                Borgermøde i Felsted den 11. og 13. Oktober er sendt ud. 
                                Se vores hjemmeside. 

17. december 2021 : Vi har opnået tilslutning på 45 % 

5. Januar 2022        : Vi har sendt udbud på grave arbejdet til flere Entreprenører. 

Selv om at der eventuel er lang tid til, at vi er klar med fjernvarmen i jeres område er det vigtigt, at udfylde og underskrive samt returnere den vedlagte aftale, da vi kun kan levere fjernvarme til dit område, hvis vi opnår minimumstilslutning på 45%