Et flertal af partier indgik mandag d. 22. juni 2020 et forlig på klimaområdet, som indeholder skrotning af olie- og gasfyr, som man så gerne ser erstattet af bl.a. grøn fjernvarme. I forlængelse heraf ønsker Aabenraa – Rødekro Fjernvarme gerne at bidrage med at nå målet om en 70 % CO2 reduktion inden udgangen af år 2030, og samtidig være med til at reducere forbrugernes varmeregning i lokalområdet.

Aabenraa - Rødekro Fjernvarme arbejder nu derfor med et projekt omkring en udvidelse af fjernvarmens forsyningsområde og det netop indgåede forlig understøtter dette projekt, da forliget indeholder et muligt tilskud til at skrotte olie- og gasfyr samt et muligt tilskud til at fjernvarmen kan etablere fjernvarmeledninger i de nuværende naturgasområder.

Potentialet for nye fjernvarmekunder ligger på omkring 350 boliger, der ligger i Felsted, Sdr. Hostrup og Tumbøl.

Ligeledes vil der være potentiale for nye fjernvarmekunder i industri-området omkring Brunde, Rødekro.

Vores projekt med udvidelse af forsyningsområdet skal gennemgå forskellige faser inden de første nye kunder kan tilsluttes og disse faser består af følgende elementer:

  • Færdiggørelse af rapport for selskabsøkonomien for hvert enkelt delområde
  • Undersøgelse af interessen for fjernvarme i hvert delområde
  • Udarbejdelse af projektforslag med tidsplan
  • Behandling og godkendelse af projektforslag hos Aabenraa Kommune
  • Udbud af anlægsprojektet for etablering af nye fjernvarmeledninger

Vi sigter efter at have godkendelsen af projektforslag og udbud på plads i løbet af 2021 og går derefter straks i gang med etablering fjernvarme til de godkendte områder.

Følg med på denne side, hvor vi løbende lægger informationer op om projektet og hvad det betyder for alle der i dag har olie- og gasfyr i Felsted, Sdr. Hostrup, Tumbøl og Brunde, Rødekro.

Felsted – Sdr. Hostrup - Tumbøl får nu muligheden for at få billig og grøn fjernvarme.

Lige nu planlægger vi, hvordan og hvornår udrulningen af fjernvarmen skal ske.

Selv om at der eventuel er lang tid til, at vi er klar med fjernvarmen i jeres område er det vigtigt, at udfylde og underskrive samt returnere den vedlagte aftale, da vi kun kan levere fjernvarme til dit område, hvis vi opnår minimumstilslutning på 45%

Der er mange grunde til at vælge fjernvarme som varmekilde i din bolig. Det er nemt, billigt - og så er det en klima- og miljøvenlig teknologi med fremtid i. Vi har lavet to skarpe tilbud på en samlet tilslutning, som du kan vælge imellem:

                      Tilbud 1                                                     Tilbud 2

Komplet abonnement:
7500,00 kr. + 175 kr. pr. måned 

Kontant kampagnepris: 35.000 kr.

Du lejer dit fjernvarmeanlæg gennem os, og vi står for al installation og fremtidig vedligeholdelse og service. Vi dækker også dine eventuelle omkostninger til gasafkoblingen, hvilket normalt koster ca. 7.017,00 kr.
Alt dette betaler du så for via et abonnement, på kun 210 kr. pr. måned plus de almindelige tariffer 

Du køber tilslutningen og et fjernvarme-anlæg gennem os. Vi dækker eventuelle omkostninger til gasafkobling, installation og tilslutning, men du står selv for fremtidig vedligeholdelse og service.
Du betaler kun 35.000 kr. for det hele.
Herefter betaler du de almindelige tariffer.

OBS! Kampagnepriserne er for enfamilieshuse, dvs. ejendomme hvor hver bolig har sit eget fyr.

Flerfamilieshuse kan ikke benytte sig af ovenstående kampagnepriser og bedes i stedet kontakte Aabenraa - Rødekro Fjernvarme for nærmere oplysninger/tilbud.

Tilbuddene gælder et år efter, vi starter udgravningen i dit område. Herefter gælder vores normale priser og du mister dermed muligheden for at spare op til kr. 35.000.

Hvis du tilmelder dig efter at vi er gravet forbi dit hus, pålægges et genopgravnings-gebyr på 10.000 kr.

Se her hvor længe kampagnepriserne er gældende: