Et flertal af partier indgik mandag d. 22. juni 2020 et forlig på klimaområdet, som indeholder skrotning af olie- og gasfyr, som man så gerne ser erstattet af bl.a. grøn fjernvarme. I forlængelse heraf ønsker Aabenraa – Rødekro Fjernvarme gerne at bidrage med at nå målet om en 70 % CO2 reduktion inden udgangen af år 2030, og samtidig være med til at reducere forbrugernes varmeregning i lokalområdet.

Aabenraa - Rødekro Fjernvarme arbejder nu derfor med et projekt omkring en udvidelse af fjernvarmens forsyningsområde og det netop indgåede forlig understøtter dette projekt, da forliget indeholder et muligt tilskud til at skrotte olie- og gasfyr samt et muligt tilskud til at fjernvarmen kan etablere fjernvarmeledninger i de nuværende naturgasområder.

Potentialet for nye fjernvarmekunder ligger på omkring 350 boliger, der ligger i Felsted, Sdr. Hostrup og Tumbøl.

Ligeledes vil der være potentiale for nye fjernvarmekunder i industri-området omkring Brunde, Rødekro.

Vores projekt med udvidelse af forsyningsområdet skal gennemgå forskellige faser inden de første nye kunder kan tilsluttes og disse faser består af følgende elementer:

  • Færdiggørelse af rapport for selskabsøkonomien for hvert enkelt delområde
  • Undersøgelse af interessen for fjernvarme i hvert delområde
  • Udarbejdelse af projektforslag med tidsplan
  • Behandling og godkendelse af projektforslag hos Aabenraa Kommune
  • Udbud af anlægsprojektet for etablering af nye fjernvarmeledninger

Vi sigter efter at have godkendelsen af projektforslag og udbud på plads i løbet af 2021 og går derefter straks i gang med etablering fjernvarme til de godkendte områder.

Følg med på denne side, hvor vi løbende lægger informationer op om projektet og hvad det betyder for alle der i dag har olie- og gasfyr i Felsted, Sdr. Hostrup, Tumbøl og Brunde, Rødekro.