Status på fjernvarme til Bolderslev

Forhåndstilmeldinger til fjernvarme når 60 %

I starten af sommeren 2023 når forhåndstilmeldingerne til fjernvarme i Bolderslev op på 60 % af Bolderslevs husstande.

Første udkast til projektforslag indsendes til Aabenraa Kommune

I oktober 2023 indsendes første udkast til projektforslag for udruldning af fjernvarme i Bolderslev til Aabenraa Kommune.

Kontrakter til alle husstande i forsyningsområdet i Bolderslev deles ud i uge 42

Kontrakter til fjernvarmetilslutning deles ud i Bolderslev i løbet af uge 42 med hjælp fra lokale kræfter.

Kontrakterne betinges af godkendelsen af projektforslaget og opnåelsen af minimumstilslutning gennem de udsendte kontrakter.

Afholdelse af informationsmøde d. 30. oktober 2023

Som opfølgning på uddelingen af kontrakter for fjernvarmetilslutning afholder Aabenraa Fjernvarme et informationsmøde for borgerne i Bolderslev d. 30. oktober 2023.

Bolderslev halvvejs med indsamling af tilslutningskontrakter d. 6. december 2023

Den 6. december 2023 havde Bolderslev samlet halvdelen af de nødvendige tilslutningskontrakter for, at fjernvarmearbejdet i byen kan sættes i gang.

Indsendelse af ansøgning til midler ved Fjernvarmepuljen

Den 1. februar kl. 10 ansøgte vi om midler ved Energistyrelsens Fjernvarmepulje.
Midlerne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Bolderslev vil kunne få op til 5.040.000 kr. i tilskud hvis byen er blandt de første ansøgere af puljen.

Vi afventer nu svar fra Energistyrelsen.
Hvornår vi får svar kan vi desværre ikke sige noget om på forhånd.

Her er vores erfaringer fra tidligere ansøgningsrunder:

Brunde: Ansøgning indsendt 1. december 2022, tilsagn givet 9. december 2022.

Varnæs og Bovrup: Ansøgning indsendt 10. maj 2023, tilsagn givet 28. juni 2023.

 

Status 5. februar:
Bolderslev er med blandt de første ansøgere ved Fjernvarmepuljen.
Lige nu afventer vi sagsbehandlingen ved Energistyrelsen.
De skal godkende projektforslaget og de midler vi har ansøgt.

Læs mere om status for Fjernvarmepuljen her:
Fjernvarmepuljen blev oversøgt på 7 minutter.

Status 12. februar: 
Vi afventer stadig sagsbehandlingen ved Energistyrelsen.

Bolderslev er blevet tildelt 5 mio. ved Fjernvarmepuljen

Energistyrelsen har nu afsluttet deres sagsbehandling.

Bolderslev har fået tilsagn om 5.040.000 kr. til udrulning af fjernvarme i byen.

D. 21. februar modtog vi vores revisors accept på revisionsopgaven til Fjernvarmepuljen.
Denne skal vi indsende sammen med vores egen accept på Fjernvarmepuljens tilsagn.

Samme dag modtager Aabenraa Kommune besked om, at vi ønsker en endelig godkendelse af projektforslaget:
"Fjernvarme til Bolderslev".

Når Aabenraa Kommune endeligt har godkendt projektforslaget kan planlægningsarbejdet begynde!

Artikel fra Jv.dk "Efter stor opbakning: Nu kommer fjernvarmen til sønderjysk landsby" (3.3.2024)

 

Forlængelse af kampagneperioden frem til 1. april 2024

D. 20. februar afholdte vi møde med Fjernvarmegruppen i Bolderslev, hvor vi kunne meddele dem, at Bolderslev havde fået tilsagn fra Fjernvarmepuljen.

De ønskede mulighed for at forlænge kampagneperioden, nu hvor byen havde opnået midler ved Fjernvarmepuljen, og derfor har stor nok tilslutning til at Fjernvarmen bliver en realitet i Bolderslev.

Vi aftalte at forlænge kampagneperioden frem til og med 1. april. Herefter overgår vi til vores standard tilslutningspriser igen.

Endelig godkendelse fra Aabenraa Kommune

Mandag d. 26. februar modtog vi den endelige godkendelse af projektforslaget: 'Fjernvarme til Bolderslev' fra Aabenraa Kommune.

Indsendelse af VVM-screening for etablering af forsyningsledning i Bolderslev

Tirsdag d. 27. februar indsendte vi VVM-screening for Bolderslev til Aabenraa Kommune. VVM-screeningen ved kommunen kan tage op til 2 måneder.

Herefter søges de specifikke godkendelser, som Aabenraa Kommunes medarbejder har anført i screeningen.

 

Opdateret 19. april: Vi afventer svar på VVM-screeningen. Vores projektafdeling er i gang med at udarbejde udbudsmateriale til både Bolderslev og Varnæs og Bovrup.

Status på tilslutning

Bolderslev har opnået minimumstilslutningen.

Priser for tilslutning til fjernvarme i Bolderslev

Kampagnepris (gældende frem til d. 1/4-2024):

Konverteringsbidrag pr. år for både kontant- og kompletaftale:

3.700 kr. inkl. moms

Kontantaftale:
Direkte tilslutningsaftale
Indirekte tilslutningsaftale


35.000,00 kr. inkl. moms
37.500,00 kr. inkl. moms

Kompletaftale med afdrag i 10 år:
Engangsbeløb for Direkte og Indirekte tilslutningsaftale
Direkte kompletaftale med afdrag i 10 år af restbeløb op til 35.000,00
Indirekte kompletaftale med afdrag i 10 år af restbeløb op til 37.500,00


12.500,00 kr. inkl. moms
188,00 kr. pr. måned inkl. moms
209,00 kr. pr. måned inkl. moms

Ekstra meter stikledning (ud over 20 meter)
Stikledning pr. meter ubefæstet
Tillæg for opgravning af fast belægning (fliser mm.) pr. meter


1.256,25 kr. inkl. moms
450,00 kr. inkl. moms

Konverteringsbidrag pr. år for både kontant- og kompletaftale:

3.700 kr. inkl. moms

Kontantaftale:
Direkte tilslutningsaftale
Indirekte tilslutningsaftale


56.200,00 kr. inkl. moms
58.400,00 kr. inkl. moms

Kompletaftale med afdrag i 10 år:
Engangsbeløb for Direkte og Indirekte tilslutningsaftale
Direkte kompletaftale med afdrag i 10 år af restbeløb op til 56.200,00
Indirekte kompletaftale med afdrag i 10 år af restbeløb op til 58.400,00


12.500,00 kr. inkl. moms
365,00 kr. pr. måned inkl. moms
383,00 kr. pr. måned inkl. moms

Ekstra meter stikledning (ud over 20 meter)
Stikledning pr. meter ubefæstet
Tillæg for opgravning af fast belægning (fliser mm.) pr. meter


1.256,25 kr. inkl. moms
450,00 kr. inkl. moms