Hvad er fjernvarme?

Fjernvarme er i princippet en masse vand, der bliver varmet op og derefter sendt gennem rør ud til de boliger, der er koblet på fjernvarmenettet.

I boligerne anvendes det varme vand til opvarmning via radiatorerne eller gulvvarme og til varmt vand i vandhaner, brusere og badekar. 

Din bolig har to rør til fjernvarme. Det ene leder varmt vand ind, og det andet leder det "brugte" kolde vand tilbage til varmeværket.

Fjernvarmevandet er typisk 55-65 grader, når det kommer ind i dit hus eller din etageejendom. Fremløbstemperaturen varierer fra anlæg til anlæg og årstiderne har også indflydelse på fremløbstemperaturen.

Der må ikke tjenes penge på fjernvarmen

Fjernvarmeselskaber i Danmark må ikke tjene penge på at levere fjernvarme til deres forbrugere:

Hvis vi får en for stor a conto-betaling, skal pengene altså betales tilbage til forbrugerne.

Samtidig har vi pligt til at producere og levere varme så billigt som muligt.

Aabenraa Fjernvarme har i mange år været placeret blandt de billigste fjernvarmeselskaber i Danmark, baseret på de samlede omkostninger.

Fleksible og tilpasningsdygtige energikilder

Fjernvarme har den fordel, at vi kan udnytte flere forskellige energikilder i fjernvarmenettet.
Kombinationen af energikilder bidrager til at vi kan justere og altid udnytte den billigst mulige kilde.

Aabenraa Fjernvarmes primære energikilder er flis, halm og træpiller. Derudover får vi også overskudsvarme fra flere erhverv i Aabenraa Kommune. Aabenraa Fjernvarme har derfor mulighed for at justere på andelen af en lang række energikilder, alt efter årets priser, udbud og efterspørgsel.

På den måde arbejder vores medarbejdere hvert år på at skabe den billigst mulige kombination af energikilder, og dermed leve op til vores forpligtigelse om at producere og levere den billigst mulige varme til vores forbrugere.

Det er nemt at slutte sig til og vores fjernvarmeunits kræver minimalt vedligehold

Hos Aabenraa Fjernvarme tilbyder vi tilslutninger til fjernvarme for enfamiliehuse og erhverv.

Du skal selv stå for kontakten til lokale håndværkere i forbindelse med konvertering til fjernvarmen. Vi sørger for stikledningen samt gravearbejdet.

Når man først har fjernvarme installeret i sit hus, er det meget nemt og vedligeholdelsesfrit. Man skal faktisk ikke gøre andet end at glæde sig over den billige og grønne varmeløsning.

Aabenraa Fjernvarme er ejet af forbrugerne

Aabenraa Fjernvarme er et andelsselskab, hvor forbrugerne er andelshavere og dermed ejere af selskabet.

Selskabets formål er at forsyne andelshaverne og deres eventuelle lejere og andre med varme til opvarmning og til fremstilling af varmt brugsvand så godt og billigt som muligt, ved at anlægge og drive kollektiv varmeforsyning samt naturligt tilhørende virksomhed.

Aabenraa Fjernvarme må ikke genere et decideret overskud, hvilket betyder, at vi ikke må tjene penge på at levere fjernvarme til dig og de andre forbrugere.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed, og afholdes hvert år inden 30. april.

På generalforsamlingen har hver andelshaver/forbruger en stemme for hver af deres ejendomme, herunder ejerlejlighed eller privat andelsbolig.

Det er også ved generalforsamlingen at selskabets bestyrelse vælges af andelshaverne.
Bestyrelsen består af 7 andelshavere, der er på valg hvert 2. år.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender.

Klimavenlig fjernvarme

Med fjernvarme får du klimavenlig varme fra grønne energikilder som halm og træflis. 

Fjernvarmen belaster miljøet betragteligt mindre, end hvis hver enkelt husejer fyrede i egen kedel.
Der er derfor store miljømæssige fordele ved at skifte til fjernvarme for både huse, lejligheder og erhverv.

Aabenraa Kommune har en vision om at gøre Aabenraa området CO2 neutralt senest i 2030.
For at nå det mål er det essentielt at tænke i effektiv energiudnyttelse, og her er fjernvarme en optimal varmekilde, da man får mest mulig varme med mindst muligt CO2-udslip sammenlignet med andre varmekilder som for eksempel olie- og naturgasfyr.

Du kan ikke høre eller lugte fjernvarmen

Med fjernvarme i huset, bliver din tidligere opvarmning erstattet af en lille, fuldautomatisk fjernvarmeunit på væggen.
Herfra strømmer varmen ud til husets radiatorer, gulvvarmeanlæg og varme haner.

En fjernvarmeunit er helt lydløs, afgiver hverken lugte eller damp, og er fuldt isoleret.