Status på fjernvarme til Varnæs og Bovrup

Projektforslaget er blevet godkendt ved Aabenraa Kommune

Aabenraa Fjernvarme har fået godkendt projektforslaget for Varnæs og Bovrup ved Aabenraa Kommune.

Varnæs og Bovrup er blevet tilkendt midler ved Fjernvarmepuljen

Aabenraa Fjernvarme har søgt og fået tilkendt midler ved Fjernvarmepuljen i juli 2023.

Kontrakter til alle husstande i Varnæs og Bovrup deles ud i uge 39

Kontrakter til fjernvarmetilslutning deles ud i Varnæs og Bovrup i løbet af uge 39 med hjælp fra lokale kræfter.

Afholdelse af Informationsmøde d. 5. oktober 2023

Som opfølgning på uddelingen af kontrakter for fjernvarmetilslutning afholdte Aabenraa Fjernvarme et informationsmøde for borgerne i Varnæs og Bovrup 5. oktober 2023.

Halvvejs med indsamling af tilslutningskontrakter 1. december 2023

Ved indgangen til december 2023 havde Varnæs og Bovrup samlet halvdelen af de nødvendige tilslutningskontrakter for, at fjernvarmearbejdet i byerne kan sættes i gang.

Status ved indgangen til juleferien 22. december 2023

Ved indgangen til juleferien d. 22. december 2023 havde Varnæs og Bovrup opnået tilslutning på 50 % af alle husstande i de to byer. På dagen manglede byerne kun 28 tilslutninger.

Varnæs og Bovrup når minimumstilslutningen

Efter en flot slutspurt på tilmeldinger i Varnæs og Bovrup i december, opnåede byerne minimumstilslutningen for tilmeldinger til fjernvarmen.

Herfra går det praktiske arbejde med planlægning, indhentelse af tilbud fra entreprenører, koordinering ift. samgravning, m.m. i gang.

Tidsplaner vil fremgå af vores hjemmeside, så snart de er fastlagt:
Tidsplaner for Varnæs og Bovrup.

Forlængelse af kampagneperiode til udgangen af januar

Efter ønske fra Varnæs-Bovrup's Borgerlaug, har vi forlænget kampagneperioden til udgangen af januar 2024.

Alle der indsender deres fysiske kontrakt til og med 31. januar 2024 eller tilmelder sig online får derfor deres tilslutning til kampagnepriserne.

Online tilmelding foregår via vores hjemmeside:

Underskriv kontrakten med MitID.

Indsendelse af VVM for Varnæs og Bovrup by

I midten af januar 2024 udarbejdede og indsendte vi VVM-screeninger for Varnæs og Bovrup by (Vurderinger af Virkninger for Miljøet).

Vi afventer nu Aabenraa Kommunes tilbagemelding.

VVM-screeningen vil bl.a. belyse om der skal søges særskilte tilladelser for at udføre det planlagte fjernvarmearbejde i byerne. Dette er fx tilfældet ved krydsninger af vandløb eller gravearbejde inden for naturbeskyttelseszoner, i nærheden af fredninger, og lignende.

Status 1. marts 2024:
Planmyndigheden ved Aabenraa Kommune har bedt om en ekstra uge til høring af VVM-screeningen.
Videre arbejde med indhentelse af tilladelser er derfor forsinket med en uge.

Status 8. marts 2024:

Vi har fået VVM-screeningsafgørelsen fra Aabenraa Kommune. Her vurderer Aabenraa Kommune at projektet ikke vil påvirke det omkringliggende miljø på en væsentlig måde.

Dimensionering og indhentning af tilbud

Planlægningen af udrulning af fjernvarme i Varnæs og Bovrup er nu gået ind i den næste fase.

D. 11. marts påbegyndte vores projektafdeling arbejdet med at planlægge forsyningen til Varnæs og Bovrup.
Det drejer sig her både om dimensioneringen af ledningsnet og opsætning og placering af pumpehuse til byerne.

Når dimensioneringen er færdiggjort, vil vi udbyde og indhente gravetilbud fra mulige graveentreprenører.

Opdateret d. 19. april: Dimensioneringen er færdiggjort. Vi er i gang med udbudsmaterialet til projektet. Samtidig er vi i gang med at finde og opkøbe en grund til Bovrup og Varnæs' pumpestation, der skal placeres i udkanten af Bovrup.

Vores projektleder Kasper er i gang med at tage kontakt til ejerne af markarealerne mellem Felsted og Bovrup, hvor vi ønsker at placere transmissionsledningen.

Status på underskrevne kontrakter

Varnæs og Bovrup har opnået minimumstilslutningen.

Priser for tilslutning af fjernvarme i Varnæs og Bovrup

Kampagnepris (gældende frem til d. 31/1-2024):

Konverteringsbidrag pr. år for både kontant- og kompletaftale:

3.700 kr. inkl. moms

Kontantaftale:
Direkte tilslutningsaftale
Indirekte tilslutningsaftale


35.000,00 kr. inkl. moms
37.500,00 kr. inkl. moms

Kompletaftale med afdrag i 10 år:
Engangsbeløb for Direkte og Indirekte tilslutningsaftale
Direkte kompletaftale med afdrag i 10 år af restbeløb op til 35.000,00
Indirekte kompletaftale med afdrag i 10 år af restbeløb op til 37.500,00


12.500,00 kr. inkl. moms
188,00 kr. pr. måned inkl. moms
209,00 kr. pr. måned inkl. moms

Ekstra meter stikledning (ud over 20 meter)
Stikledning pr. meter ubefæstet
Tillæg for opgravning af fast belægning (fliser mm.) pr. meter


1.256,25 kr. inkl. moms
450,00 kr. inkl. moms

Konverteringsbidrag pr. år for både kontant- og kompletaftale:

3.700 kr. inkl. moms

Kontantaftale:
Direkte tilslutningsaftale
Indirekte tilslutningsaftale


56.200,00 kr. inkl. moms
58.400,00 kr. inkl. moms

Kompletaftale med afdrag i 10 år:
Engangsbeløb for Direkte og Indirekte tilslutningsaftale
Direkte kompletaftale med afdrag i 10 år af restbeløb op til 56.200,00
Indirekte kompletaftale med afdrag i 10 år af restbeløb op til 58.400,00


12.500,00 kr. inkl. moms
365,00 kr. pr. måned inkl. moms
383,00 kr. pr. måned inkl. moms

Ekstra meter stikledning (ud over 20 meter)
Stikledning pr. meter ubefæstet
Tillæg for opgravning af fast belægning (fliser mm.) pr. meter


1.256,25 kr. inkl. moms
450,00 kr. inkl. moms