Hvornår kommer der fjernvarme i din by?

Når vi taler med jer, bliver vi ofte spurgt om hvornår vi forventer at kunne levere fjernvarme til de nye områder.

Det er ikke altid vi kan give jer en præcis dato eller tidspunkt for hvornår vi starter op i netop jeres by.

Hvilke byer vi starter op i først, afhænger af flere faktorer.

 

Minimumstilslutning

Den vigtigste faktor er jeres bys tilslutning til fjernvarmen.
For at kunne levere fjernvarme til jer, er det vigtigt med en generel høj tilslutning og ønske om at modtage fjernvarme i jeres by.

Hvor høj tilslutning vi skal op på afhænger af byens størrelse og byens afstand til vores nuværende forsyningsområder og centraler.

Ofte skal vi op på en tilslutning på omkring 60 % af byens husstande. For større byer lidt mindre. For mindre byer lidt mere.

En så høj tilslutning kommer ikke af sig selv.

Vores erfaringer har vist, at det særligt er de byer og lokalsamfund med en stærk lokalforening, aktive lokale ambassadører og ildsjæle, der har haft den hurtigste og mest effektive vej til opnåelse af minimumstilslutningen.

De lokale ambassadører kender til lokalområdet, og har en anden indgang, tilgang og forståelse for de forhold der har betydning i det enkelte lokalsamfund.

I samarbejde med de lokale ambassadører udarbejder vi en plan for, hvordan vi bedst kan nå og kommunikere ud til alle borgerne i byen, der kan have interesse for at modtage fjernvarme.

Vi kommer blandt andet gerne ud og holder oplæg om fjernvarmeforsyningen på Borger- og informationsmøder i jeres lokalområde.

Godkendt projektforslag ved Aabenraa Kommune

En anden vigtig faktor for hvornår vi kan levere fjernvarme til jeres by, er at vi skal have godkendt et projektforslag for varmeforsyning til jeres by ved Aabenraa Kommune.

Et projektforslag er ikke bare et projektforslag.

Når vi udarbejder et projektforslag til jeres by, indebærer det en lang række forundersøgelser og samarbejde med eksterne konsulenter, interessenter samt offentlige instanser, herunder Aabenraa Kommunes afdelinger for Teknik og Miljø.

Inden vi kan sende et projektforslag ind til Aabenraa Kommune, undersøger vi blandt andet: ønskede og mulige placeringer for ledninger og øvrige anlæg i forhold til eksisterende ledninger og bygninger, screening og placering i forhold til naturbeskyttede områder, fortidsminder, vandløb og jernbane.

En vigtig del af et projektforslag er samtidig forholdsvis præcise udregninger for samfundsøkonomi, selskabs- og brugerøkonomi.
Vi opstarter derfor allerede i denne indledende fase kommunikation og dialog med graveentreprenører.

Er det nødvendigt at vi placerer ledninger, eksempelvis transmissionsledninger, på privat eller offentligt ejede matrikler, kontaktes ejerne af disse matrikler i projektets indledende fase. Vi vil i denne forbindelse udarbejde erstatningsopgørelser ud fra vedtagne standardtakster og forsøge at etablere en frivillig aftale med de berørte matrikelejere.

Der er altså mange forskellige aspekter, der skal undersøges og afklares inden vi udarbejder og indsender et projektforslag til godkendelse ved Aabenraa Kommune.

 

Graveentreprenører og egne smedehold

Sidst, men ikke mindst, kræver en opstart af fjernvarmearbejdet i din by, at vores eksterne graveentreprenører og egne smedehold er klar til at rykke ind i en ny by.

Vi er som alle andre fjernvarmeselskaber i Danmark inde i en meget aktiv periode, hvor udviklingen går rigtig stærkt.

Ikke nok med at vi renoverer ledningsanlæg i vores nuværende forsyningsområder, så er vi også på vej ud med fjernvarme til flere af Aabenraa Kommunes gasforsynede områder.

Vi og vores graveentreprenører udvider løbende vores organisation og mandskab, for at følge med udviklingen.

Alting kræver sin tid og sit fokus - og vi skal samtidig sikre at alle vores nyansatte medarbejder får den tid, oplæring og opkvalificering det kræver, at kunne forsyne alle vores nuværende og kommende kunder med leverancer og service i den høje kvalitet der i mange år har kendetegnet Aabenraa Fjernvarme.