Hvis det damper fra jorden eller dæksler

Der kan være brud på rør uden for din bolig

Fjernvarmen har en aftale med en grave- og rørentreprenør der graver og lægger rør ned i jorden. Alle er specialuddannet så de kostbare rør nedlægges med viden og omhu. 

Hvis De har mistanke om brud, f.eks. hvis det damper fra jorden eller dæksler, så kontakt os.