Aabenraa Fjernvarmes historie

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme

Det nuværende Aabenraa Fjernvarme A.m.b.a. består af de to tidligere fusionerede fjernvarmeselskaber: Aabenraa Fjernvarme og Rødekro Fjernvarme.

Det tidligere Aabenraa Fjernvarme blev stiftet d. 25. juni 1959, mens det tidligere Rødekro Fjernvarme blev stiftet d. 7. december 1959.

Ved fusioneringen af de to selskaber i 2007, blev Rødekro Fjernvarmes direktør Peter Sørensen indsat som direktør for det nye fusionerede Aabenraa-Rødekro Fjernvarme. Peter Sørensen var herefter direktør for fjernvarmeselskabet frem til 1. oktober 2021, hvor han gik på pension.

I oktober 2012 blev det nuværende administrationskontor og flisfyr på Egelund 60 sat i drift. Administrationskontoret har siden huset både vores administrations-, drifts- og projektafdeling.

På Egelund består vores anlæg af to flisfyrede kedler på hver 15 MW, samt en oliekedel på 15 MW. Vores flislager har plads til 10.000 m3 flis, hvilket svarer til 10 - 12 dages fulddrift i vinterperioden.

I oktober 2013 stoppede det mangeårige samarbejde med DONG og Enstedværket, og byggeriet af halmfyret på Lundsbjerg Industrivej i Stubbæk blev påbegyndt.

Anlægget er på 3 x 12 MW og stod klar i udgangen af 2014.

Ved fuldlast, vil anlægget have et halmforbrug på ca. 220 tons, hvilket svarer til ca. 20 lastbiler pr. døgn.

Aabenraa Fjernvarme i dag

I dag står Aabenraa Fjernvarme i en stor omstillingsproces, hvor vi blandt andet udvider vores forsyningsområde til nærtliggende byområder, som eksempelvis Felsted, Tumbøl og Sdr. Hostrup i 2023/2024.

På forsyningssiden står vi i Aabenraa Fjernvarme også overfor en række forandringer og nye muligheder.

I oktober 2021 tog Tommy Palmholt over som direktør for Aabenraa Fjernvarme efter Peter Sørensen.

I 2022 har Aabenraa Fjernvarme indgået samarbejde med European Energy vedrørende udnyttelse af overskudsvarme fra det kommende PtX-anlæg ved Kassø. Overskudsvarmen vil forventeligt gå ind som grundlast til forsyningen af Aabenraa Fjernvarmes forsyningsområder.

Udvidelserne til de nye områder og ændrede forsyningsprocesser har krævet et endnu større samarbejde med Aabenraa Kommune og en udvidelse af vores egen administration for både at kunne imødekomme vores voksende kundekreds og kravene til arbejdet i projekteringsfasen.

I foråret 2023 ombyggede vi derfor vores administrationskontorer for både at sikre tidssvarende arbejdsforhold og plads til eventuelle nyansættelser vi står overfor i fremtiden.