Vejledning til tilslutningsaftalen

Din husstand har netop modtaget en kontrakt med valg af tilslutningsaftale ved Aabenraa Fjernvarme.

I aftalen står I overfor en række valg om hvordan jeres bolig skal tilsluttes fjernvarmen.

I denne vejledning har vi samlet svarene på en række af de spørgsmål vi ofte får stillet til vores kontrakter.

Nedenfor vil vi kort beskrive:

  • Forskellen mellem direkte og indirekte tilslutning til fjernvarme (fjernvarmeunits) 
  • Brugsvandscirkulation
  • Kontant- eller komplet tilslutningsaftale (betaling)

Direkte eller indirekte fjernvarmeunits?

Når du skifter dit nuværende fyr ud med en fjernvarmetilslutning, bliver dit fyr erstattet af en fjernvarmeunit.

Fjernvarmeunitten fås både som en direkte eller indirekte model og nedenfor kan du læse om fordele og ulemper ved begge modeller.

Direkte fjernvarmeunit

Opvarmning af et hus med fjernvarme forgår ved at fjernvarmeselskabet producerer varme på nogle fjernvarmecentraler og herfra pumper varmt fjernvarmevand ud til alle kunderne.

Kunder med direkte fjernvarme får det varme fjernvarmevand ud i hele husets varmesystem, dvs. ud til hver enkelt radiator eller gulvvarmeopvarmede rum. Typisk er fjernvarmetrykket lidt højere ved den direkte tilslutning end når man selv har eget fyr.

Alle nye direkte fjernvarmetilslutninger skal trykprøves med 9bar for at sikre at husets varmesystem er i god stand, så man ikke risikerer større vandskader når der installeres fjernvarme. En trykprøvning vil påvise svagheder i dit varmesystem under kontrollerede forhold, dvs. med minimalt vandspild, hvis der skulle være utætheder på varmesystemet.

VVS-installatøren, der skal foretage det indvendige installationsarbejde, foretager vurderingen af om husets varmeinstallation er egnet til en trykprøvning og trykprøvning gennemføres kun med accept fra husets ejer.

Se listen med vores godkendte VVS-installatører på vores hjemmeside: se listen her.

Som boligejer skal du selv undersøge om eventuelle skader, der opstår ved en trykprøvning, er dækket af husets forsikring, da sådanne skader ikke dækkes af Aabenraa Fjernvarme.

 

Fordele ved direkte fjernvarme

Teknikken i den direkte fjernvarmeunit er enkel i sin opbygning og dermed relativt billigere i både anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Aabenraa Fjernvarme stiller krav til, hvor høj returtemperaturen må være, dvs. hvad temperaturen på fjernvarmevandet må være når du har brugt fjernvarmevandet til opvarmning af huset eller dit varme brugsvand. En direkte fjernvarmeunit gør det lettere at overholde kravet til en lav returtemperatur fra husets varmesystem, end ved indirekte fjernvarmeunit.

 

Ulemper ved direkte fjernvarme

Hvis en radiator eller gulvvarmeslange bliver utæt eller der sker et brud på et rør, kan vandskaden blive langt større ved direkte fjernvarme, da fjernvarmevandet vil fortsætte med at sive/løbe indtil utætheden registreres af fjernvarmemåleren.

Indirekte fjernvarmeunit

Kunder med indirekte fjernvarme får ”kun” det varme fjernvarmevand frem til og med fjernvarmeunitten. I fjernvarmeunitten sidder der ved indirekte fjernvarme en varmeveksler, der overfører varmen fra fjernvarmvandet til husets interne varmesystem. Dvs. at fjernvarmevandet ikke kommer ud til hver enkelt radiator eller gulvvarmeopvarmede rum. Trykket i husets varmesystem er lavt og har sin egen styring, som sidder i fjernvarmeunitten.

 

Fordele ved indirekte fjernvarme

Varmesystemet sikres mod fjernvarmeværkets lidt højere tryk, og der kræves ikke trykprøvning af husets varmeinstallation, herunder radiatorerne. Ved lækager/brud i varmesystemet begrænses omfanget af vandskader, da husets eget varmesystem vil løbe tør for vand.

 

Ulemper ved indirekte fjernvarme

Da anlægget ikke trykprøves vil eventuelle svagheder i husets varmesystem ikke bliver opdaget ifm. at fjernvarmen bliver installeret. Selv med små utætheder er der risiko for store skader på bygningen, såfremt der ikke holdes nøje øje med hvor meget og hvor tit der skal fyldes vand på husets varmesystem. Der sidder også flere komponenter i en indirekte unit, og unitten er derfor dyrere i indkøb.

 

Brugsvandscirkulation

Normalt har et hjem eller en bygning to rør til brugsvand – et rør der transporterer koldt vand og et til varmt vand. Begge er monterede til en varmtvandsbeholder eller en varmeveksler – det er dem, der sørger for at dit vand bliver varmt op.

Men i større bygninger kan afstanden fra varmtvandsbeholderen eller varmeveksleren til eksempelvis vandhanen være så stor, at der går for lang tid før det varme vand når frem. Derfor kan det være nødvendigt at lade det varme vand cirkulere rundt i bygningens rør via et tredje vandrør. På den måde venter du mindre tid på, at det vandet bliver varmt, hvilket gør at du kan sparer vand. Samtidig sikrer du at vandets temperatur altid er korrekt.

Når et hjem har brugsvandscirkulation, betyder det derfor, at der kører et tredje brugsvandsrør sammen med hjemmets kolde og varme brugsvand. Formålet med det tredje brugsvandsrør er at nedbringe tiden fra at hanen bliver åbnet til, at der kommer varmt vand ud af hanen. Vandet herfra bliver cirkuleret via en brugsvandspumpe.

 

Kontant eller komplet tilslutningsaftale?

Ved Kontant tilslutningsaftale betaler du det fulde beløb for tilslutningen på én gang.

Ved vores Komplet tilslutningsaftale betaler du et engangsbeløb og herefter et månedligt bidrag hver måned i 10 år.

De specifikke beløb vil fremgå af de udsendte kontrakter og takstblad for din by.

Aftalerne vedrører standardinstallationer for private ejendomme på op til 300 m2.
For boliger over 300 m2 og erhvervsarealer bedes i kontakte os, så vi kan udarbejde et tilbud, der svarer til jeres specifikke behov.