Din regning

Hvorfor ser din regning ud som den gør?

Spørgsmål vedrørende betalingsforhold rettes til administrationsafdelingen.

Her henvender man sig med spørgsmål om f.eks. acontobetalinger, årsopgørelser, flytning, måleraflæsning mv.

Det er også herfra opkald omstilles til andre afdelinger og personer.