Priser og forbrugerøkonomi

Hvad skal jeg betale som fjernvarmekunde?

Som kunde hos Aabenraa Fjernvarme består din forbrugerøkonomi af følgende poster:

  1. Forbrugsbidrag: et variabelt bidrag baseret på dit varmeforbrug (opgjort i MWh).
  2. Effektbidrag: et fast bidrag baseret på din ejendoms bruttoetageareal ifølge BBR.
  3. Abonnementsbidrag: et fast bidrag pr. måler.

Det variable forbrugsbidrag, effektbidraget og abonnementsbidraget er fælles for alle Aabenraa Fjernvarmes kunder.

For de nye konverteringsområder, vil der udover de fælles bidrag blive tillagt et årligt konverteringsbidrag pr. husstand.
Konverteringsbidraget er for at dække de investeringsudgifter, der er forbundet med nyetablering af fjernvarme i en by med større afstande til vores produktionsanlæg.

Udfasningen af et konverteringsbidrag afhænger af flere forhold; anlægsudgifterne, tilslutningsprocenten, muligheden for at opnå tilskud (fx fjernvarmepuljen), samt om der kan etableres fælles forsyningsledning med andre nye konverteringsområder.
Vi kan derfor ikke ved opstart af et projekt give jer et fast årstal for, hvornår vi kan udfase konverteringsbidraget.

 

 

Priser for det faste bidrag, abonnementsbidrag og det variable forbrugsbidrag 2024

Nedenfor fremgår priser for det variable og faste bidrag for Aabenraa Fjernvarmes kunder i 2024.

Alle priser er inklusive moms.

   
   Forbrugsbidrag (2024)

   Effektbidrag
   Efter bruttoetageareal oplyst i BBR (boligareal/erhvervsareal)

 

   Abonnementsbidrag
   For hver måler betales
   For hver måler på 25 m3 og derover betales


465,00 kr./MWh  
  

12,50 kr./m2  

 

 

750,00 kr./år  
2.855,00 kr./år  

 

Konverteringsbidrag

Nedenfor fremgår konverteringsbidraget for de byer vi frem til nu har tilbudt fjernvarme.

Alle priser er inklusive moms.

   
   Konverteringsbidrag pr. år: Varnæs og Bovrup

   Konverteringsbidrag pr. år: Bolderslev


3.700 kr./år  

3.700 kr./år  

 

Eksempler på brugerøkonomi

Husstand på 130 m2 med et årligt forbrug på 18,1 MWh:

Årlig brugerøkonomi: 18,1 MWh - 130 m2

  Årligt forbrug (465 kr. * 18,1 MWh)

8.416,50 kr./år  

  Effektbidrag (12,5 kr. * 130 m2)

1.625 kr./år  

  Abonnementsbidrag

750 kr./år  

  Konverteringsbidrag

3.700 kr./år  

  I alt:

14.491,50 kr./år  

 

Alle priser er inklusive moms.

Husstand på 80 m2 med et årligt forbrug på 11 MWh:

Årlig brugerøkonomi: 11 MWh - 80 m2

  Årligt forbrug (465 kr. * 11 MWh)

5.115 kr./år 

  Effektbidrag (12,5 kr. * 80 m2)

1.000 kr./år   

  Abonnementsbidrag

750 kr./år 

  Konverteringsbidrag

3.700 kr./år  

   I alt:

10.565 kr./år  

 

Alle priser er inklusive moms.

Udregn din egen brugerøkonomi

Abonnementsbidrag og konverteringsbidrag er fast

Abonnementsbidrag og konverteringsbidraget er ens uagtet forbruget eller størrelsen for din bolig.

Din individuelle brugerøkonomi vil derfor alene variere på baggrund forbrugsbidraget og effektbidraget.

Dit forbrugsbidrag finder du ud fra dit forventede årlige forbrug af MWh.
Du kan evt. tage udgangspunkt i dine tidligere års varmeforbrug.

Dit effektbidrag finder du ved at se på din husstands størrelse angivet i BBR.

Nedenfor finder du et skema der illustrerer forbrugsbidrag og effektbidrag på baggrund af forskellige forbrugsmængder og størrelsen på din bolig. Dette kan du bruge til at regne din forventede samlede forbrugerøkonomi.

Dit forbrugsbidrag

Nedenstående tabel viser 2024-prisen for MWh forbrug (fra 8 til 30 MWh), samt hvad de enkelte MWh ca. svarer til i gasforbrug ved en gaskedel med en 95 % virkningsgrad.

Hvis dit forbrug er på 10 MWh om året (svarende til ca. 957 m3 gas), skal du med 2024-priser betale 4.650 kr. om året inklusive moms for dit varmeforbrug.

Hvis dit forbrug er på 18 MWh om året (svarende til ca. 1.722 m3 gas), skal du med 2024-priser betale 8.370 kr. om året inklusive moms for dit varmeforbrug.

MWh forbrug 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Gas M3 (95% virkningsgrad) 765 957 1.148 1.414 1.532 1.722 1.914 2.105 2.297 2.470 2.680 2.871
Forbrugsbidrag 3.720 kr. 4.650 kr. 5.580 kr. 6.510 kr. 7.440 kr. 8.370 kr. 9.300 kr. 10.230 kr. 11.160 kr. 12.090 kr. 13.020 kr. 13.950 kr.

Dit effektbidrag

Nedenstående tabel viser det årlige effektbidrag for bruttoetagearealer fra 60 - 280 m2.

Hvis din bolig er 80 m2 skal du eksempelvis betale 1.000 kr. om året inklusive moms.

Hvis din bolig er på 160 m2 skal du eksempelvis betale 2.000 kr. om året inklusive moms.

 

M2

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
Effektbidrag 750 kr. 1.000 kr. 1.250 kr. 1.500 kr. 1.750 kr. 2.000 kr. 2.250 kr. 2.500 kr. 2.750 kr. 3.000 kr. 3.250 kr. 3.500 kr.

Indsæt dit forbrugs- og effektbidrag:

Årlig brugerøkonomi

  Årligt forbrug (465 kr. * XX MWh)

 kr./år 

  Effektbidrag (12,5 kr. * XX m2)

 kr./år   

  Abonnementsbidrag

750 kr./år 

  Konverteringsbidrag

3.700 kr./år  

   I alt:

 kr./år