Beregning af gennemsnitlig frem- og returtemperatur

Når vi beregner din motivationstarif, bruger vi et middeltal på frem og returtemperaturen, gennem et helt år eller en periode.


Eksempel på beregning af gennemsnitstemperaturen:

Aflæsningsdato

M3

E8

E9

31-05-2017 (Slutdato)

534,24

38236

18654

01-06-2016 (Startdato)

236,87

20123

7651

Årsforbrug

297,37

18113

11003


Gennemsnitlig fremløbstemperatur   E8/m3 = 18113:297,37 =  60,9 C

Gennemsnitlig returtemperatur         E9/m3 = 11003:297,37 = 37,0 C

 

Eksemplet viser en god returtemperatur iht. nedenstående tabel

 

Afregningen af pristillæg foretages iht. ovenstående tabel. Heraf fremgår den max gennemsnitlig returtemperatur ift. fremløbstemperatur, målt på forbrugerens energimåler, over et helt år. Er returtemperaturen højere end max returtemperatur afregnes et tillæg.

 

Her kan du selv beregne din gennemsnitstemperatur

For at beregne gennemsnitstemperaturen skal du bruge E8, E9 og m3, som kan aflæses på din fjernvarmemålers display. Dette gælder for målertype Multical 402, Multical 601 og Multical 602.


Tabel til udregning af din gennemsnitlige frem- og returtemperatur finder du ved at klikke her.

 

Sådan finder du E8, E9 og m3 på din måler:

E8

  • Ved start skal måleren stå på MWh.
  • Tryk 3 gange på pilen. Displayet viser herefter T1.
  • Tryk 3 gange på arkivtasten. Displayet viser herefter E8.

E9

  • Ved start skal måleren stå på MWh.
  • Tryk 4 gange på pilen. Displayet viser herefter T2.
  • Tryk 3 gange på arkivtasten. Displayet viser herefter E9.

M3

  • Ved start skal måleren stå på MWh.
  • Tryk 1 gange på pilen. Displayet viser herefter M3.