De 8 trin til fjernvarme

 

1.

Tilmeld din husstand til fjernvarme

Tilmeld din husstand til fjernvarme direkte gennem vores hjemmeside: Tilmeld dig her.

Når du har tilmeldt dig, har du givet en forhåndstilkendegivelse om din husstands interesse i at blive tilsluttet fjernvarmen.

Antallet af tilmeldinger er afgørende for hvorvidt og hvornår vi kan tilbyde fjernvarme i dit område: Læs mere her.

2.

Vi udsender kontrakter og informationsmateriale

Når vi har nået minimumstilslutningen for fjernvarme i dit område, udsender vi en kontrakt og en tidsplan for opstart af gravearbejdet til alle tilmeldte husstande.

Vi inviterer samtidig til et informationsmøde, hvor du kan høre alt om fjernvarme og du får mulighed for at stille spørgsmål til indholdet og omfanget af vores standardkontrakter og installationer.

Du kan læse mere om vores standardinstallationer på vores hjemmeside: Læs mere her.

3.

Du underskriver og indsender et af de udsendte tilbud

Ved jeres husstands tilslutning til fjernvarme er det muligt at vælge mellem to forskellige tilslutningsaftaler og to betalingsmuligheder.

Ved underskrivelsen af kontrakten vælges mellem enten en Direkte tilslutningsaftale eller en Indirekte tilslutningsaftale. Du kan læse mere om de to tilslutningsformer her: Direkte eller indirekte fjernvarmeunits.

Herefter er det muligt at vælge mellem to betalingsmuligheder: vores Kontant tilslutningsaftale eller Komplet tilslutningsaftale. Du kan læse mere om de to betalingsformer her: Kontant eller komplet tilslutningsaftale.

Kontrakten underskriver du enten elektronisk eller sender med fysisk post til vores adresse:

Aabenraa Fjernvarme
Egelund 60
6200 Aabenraa.

4.

Vi kontakter dig når vi nærmer os udgravningen på din vej

I god tid inden gravearbejdet går i gang, ringer vi og aftaler et installationsmøde hjemme hos dig.

På mødet ser vi på, hvor det bedst giver mening at grave stikledningen ned fra vejen og ind til ejendommen - alt efter forholdene på din grund og dit fyrs placering.

Vi aftaler også, hvor i huset fjernvarmeunitten skal monteres, og hvor de indvendige rør skal løbe.

Mødet tager normalt mindre end en time.

5.

Vi graver ude på vejen

Noget tid inden gravearbejdet går i gang i dit kvarter, får du et brev med den overordnede tidsplan for gravearbejdet på din vej.

Vi nedgraver først hovedrøret, som skal forsyne husene på vejen med fjernvarme.
Herefter graver vi de enkelte stikledninger ned til vejens tilmeldte husstande.

Skulle det ske at arbejdet bliver forsinket undervejs, holder vi dig opdateret.  

6.

Vi graver på din grund

Når hovedrøret er på plads ude i vejen, lægger vi stikledningen ind til din ejendom.

Rørene nedgraves i en ca. 50 cm bred rende, føres gennem ydermuren og monteres med ventil på indersiden.

Vi dækker renden pænt til igen, lægger fliser på plads og sår nyt græs når vi er færdige med arbejdet. 

Gravearbejdet på din grund varer normalt en uges tid.

7.

Vi åbner fjernvarmen ude i vejen 

Når alle hovedrør og stikledninger i dit område er på plads, og det hele er testet igennem, åbner vi for det varme vand i systemet.

Hele området hænger sammen, så ofte skal vi først være færdig med nabovejene, før vi er klar til at sende fjernvarmevand ud i systemet.

Der kan derfor godt gå et stykke tid fra vi graver stikledningen ned hos dig, til vi er klar til at sende fjernvarmevand ud i systemet.

Vi giver dig besked så snart vi er klar til at lukke op for det varme fjernvarmevand.

8.

Vi laver installationen inde i huset

Når vi er færdige med at grave, skal du lave en aftale med en VVS'er, som vi samarbejder med. Du kan se listen over vores godkendte VVS-installatører på vores hjemmeside: Læs mere her.

VVS-installatøren udskifter dit nuværende fyr med en fjernvarmeunit. Arbejdet varer normalt 1-2 dage, hvor du ikke har varme og varmt vand. VVS-arbejdet og fjernvarmeunitten er med i prisen.
Du kan læse mere om hvad der er inkluderet i vores standardinstallationer på vores hjemmeside: Læs mere her.

Når vi har tjekket, at alt er i orden med installationen, bliver afregningsmåleren plomberet.

Måleren bliver fjernaflæst løbende, så du altid kan følge dit forbrug på nettet eller mobilen, og vi kan hurtigt reagere ved eventuelle uregelmæssigheder.