Motivationstarif

Pr. 1. juni 2017 indfører vi en motivationstarif. Den erstatter vores afkølingstarif. Motivationstariffen betyder en mere retfærdig fordeling for forbrugeren, fordi der ikke længere stilles krav om, at de skal afkøle vandet lige meget. Afkølingen er forskellen mellem fjernvarmevandets temperatur ved fremløb (ind i boligen) og returløb (væk fra boligen). Der er forskel på, hvor varmt vandet er, alt efter om det skal frem til en bolig tæt på eller langt fra varmeværket. Det har vi taget højde for, når vi beregner din varmepris med motivationstariffen.

 

Hvorfor indfører vi motivationstarif?

Kort fortalt betyder motivationstariffen, at jo lavere temperatur du sender fjernvarmevandet tilbage med, jo lavere bliver varmeprisen også. Det skyldes, at en lav returtemperatur giver:

• Mindre varmetab i fjernvarmenettet.

• Mindre elforbrug til vores pumper.

• En bedre udnyttelse af vores produktionsanlæg.

• Mere retfærdigt for den enkelt forbruger.


Generelt udnyttes energien i det samlede anlæg bedre, og de besparelser det medfører, kommer varmeprisen til gode.

 

Høj returtemperatur giver højt vandforbrug

Her kan du se, hvordan dit forbrug af fjernvarmevand stiger i takt med, at returtemperaturen bliver højere. Motivationstariffen afspejler dit vandforbrug – jo højere returtemperatur, jo højere forbrug, jo højere pris.

Eksemplet nedenfor gælder ved en fremløbstemperatur på 65° C, og et parcelhus der bruger 18 MWh fjernvarme om året.

 

Returtemperatur: 25° C / Forbrugt fjernvarmevand 442 m3

Returtemperatur: 30° C / Forbrugt fjernvarmevand 516 m3

Returtemperatur: 35° C / Forbrugt fjernvarmevand 619 m3

Returtemperatur: 40° C / Forbrugt fjernvarmevand 774 m3

 

Beregning af den gennemsnitlige frem- og returtemperatur finder du ved at benytte dette link.