Priser for Varnæs og Bovrup 2024

Faste og variable forbrugsbidrag 2024:

Nedenfor fremgår priser for det variable og faste bidrag for Aabenraa Fjernvarmes kunder i 2024.

Alle priser er inklusive moms.

   
   Forbrugsbidrag (2024)

   Effektbidrag
   Efter bruttoetageareal oplyst i BBR (boligareal/erhvervsareal)

 

   Abonnementsbidrag
   For hver måler betales
   
   For hver måler på 25 m3 og derover betales


465,00 kr./MWh  
  

12,50 kr./m2  

 

 

750,00 kr./år  

2.855,00 kr./år  

 

Konverteringsbidrag:

Nedenfor fremgår konverteringsbidraget for de byer vi frem til nu har tilbudt fjernvarme.

Alle priser er inklusive moms.

   
   Konverteringsbidrag pr. år:

  

3.700 kr./år