Forhåndstilmeld dig uforpligtigende til Fjernvarme

Forhåndstilmeld dig uforpligtigende til fjernvarme i din by:

Oversigt over udvidelsesområder og ledningsnet

Her på siden kan du se et kort over Aabenraa Fjernvarmes forsyningsområder, potentielle udvidelsesområder og vores ledningsnet. 

På kortet kan du zoome ind og se status for forhåndstilmeldingerne for din by, hvilke byer der har fået udsendt kontrakter, og hvilke byer vi tilbyder fjernvarme i dag.

De angivne procenter for byerne viser andelen af forhåndstilmeldinger ud af samtlige mulige tilmeldinger i den enkelte by.
Virksomheder, institutioner og andre kommunale bygninger er ikke taget med i procenterne.
Procenterne på vores kort vil derfor være lavere end den faktiske tilslutning.
Fx ville Tinglev få en 8 % højere tilslutning hvis vi talte de kommunale bygninger med i procenten.

Tilslutningsprocenten opdateres automatisk én gang i døgnet.
Du vil derfor ikke med det samme kunne se om din tilmelding får tilslutningsprocenten til at stige.