Der er mange grunde til at vælge fjernvarme som varmekilde i din bolig. Det er nemt, billigt - og så er det en klima- og miljøvenlig teknologi med fremtid i.

Vi leverer varmen lige til døren, står for vedligeholdelse af fjernvarmeledningen på din grund samt varmemåleren. Det er hovedsageligt vores ansvar, at du har varme i din bolig. Vores ledningsnet og produktionsanlæg er opbygget og udviklet, så vi kan forsyne med tilstrækkelig varme både sommer og vinter.

Billig varme
Fjernvarme er på årsbasis billig, sammenlignet med naturgas, elvarme og oliefyr.
Aabenraa Fjernvarme er faktisk blandt de 10% billigste fjernvarmeselskaber i Danmark. Fjernvarmeunits har en længere levetid og koster langt mindre i investering end f.eks. varmepumper.

Tilbud som giver økonomisk tryghed
Skifter du til fjernvarme kan du vælge at få din fjernvarmeinstallation på abonnement, hvor al fremtidig vedligeholdelse så klares af Aabenraa Fjernvarme, dvs. ingen uforudsete udgifter.

 

En smart og fremtidssikret teknologi
Fjernvarme er et effektivt energitransportsystem, hvor varmt vand transporteres via isolerede rør fra et varmeværk til et antal bygninger i lokalområdet. Det er bedst egnet i tæt befolkede områder, da rørsystemet er dyrt at etablere. Mere end 60% af de danske hjem har fjernvarme. Hvilken som helst energikilde kan anvendes, hvilket dermed gør fjernvarmen til en fremtidssikret teknologi.

Du kan ikke høre eller lugte fjernvarmen

Med fjernvarme i huset bliver fyret erstattet af en lille, fuldautomatisk fjernvarmeunit på væggen. Herfra strømmer varmen ud til husets radiatorer, gulvvarmeanlæg og varme haner. En fjernvarmeunit er helt lydløs, afgiver hverken lugte eller damp, og er fuldt isoleret